Справочник компаний

Пресс-релизы

09.09.2019

Глобальные тренды в области налогообложения — опыт Кипра и Сингапура.

Глобальные тренды в области налогообложения — опыт Кипра и Сингапура.

В Алматы состоялся семинар компании EY «Использование Кипра и Сингапура в международном структурировании, обзор основных глобальных трендов в налогообложении».

05.09.2019

Премьер-министр РК посетил Карачаганак

Премьер-министр РК посетил Карачаганак

Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с ходом реализации проектов продления добычи Карачаганакского месторождения

02.09.2019

Атырау қаласында 624 орындық жаңа мектеп қолданысқа берілді
Новая школа на 624 мест введена в эксплуатацию в городе Атырау

Атырау қаласында 624 орындық жаңа мектеп қолданысқа берілді</br>
Новая школа на 624 мест введена в эксплуатацию в городе Атырау

Оқу орнының құрылысы «Игілік» бағдарламасы аясында қаржыландырылды

Строительство учебного заведения профинансировано в рамках программы «Игілік»

29.08.2019

«Теңізшевройл» ЖШС «Қазақ соқырлар қоғамы» ҚБ-ң Атырау филиалына музыкалық жабдықты сыйға тартты
ТОО «Тенгизшевройл» передал в дар музыкальное оборудование Атыраускому филиалу ОО «Казахское общество слепых»

«Теңізшевройл» ЖШС «Қазақ соқырлар қоғамы» ҚБ-ң Атырау филиалына музыкалық жабдықты сыйға тартты
</br>
ТОО «Тенгизшевройл» передал в дар музыкальное оборудование Атыраускому филиалу ОО «Казахское общество слепых»

Компания қоғамның сұранысы бойынша 2 млн теңгеден астам сомаға музыкалық аспаптар мен акустикалық жабдықтар бергенін атап өтті.

Обществу были переданы музыкальные инструменты и акустическое оборудование на сумму свыше 2 млн тенге.

26.08.2019

Аким Западно - Казахстанской области посетил Карачаганакское месторождение

Аким Западно - Казахстанской области посетил Карачаганакское месторождение

Целью визита послужило обсуждение текущей производственной деятельности КПО и ознакомление с промышленными объектами Карачаганакского месторождения.

23.08.2019

Нұр-Сұлтан қаласында ерекше мұқтаждықтары бар жастардың IT-жобаларына грант беріледі
Предоставление грантов на IT-проекты для молодежи с особыми потребностями в г. Нур-Султан

Нұр-Сұлтан қаласында ерекше мұқтаждықтары бар жастардың IT-жобаларына грант беріледі</br>
Предоставление грантов на IT-проекты для молодежи с особыми потребностями в г. Нур-Султан

28 тамыз 2019 ж. сағат 11:00-де Нұр-Сұлтан қ. «Астана Хаб» IT-стартаптар халықаралық технологиялық паркінде көптен күткен IteachMe жобасының финалы өтеді.

28 августа 2019 года в 11:00 часов в г. Нур-Султан Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» снова откроет двери для проведения долгожданного финала проекта ITeachMe.

23.08.2019

Project Based Learning - STEM пәндерін оқытудың негізі
Project Based Learning как основа преподавания STEM предметов

Project Based Learning - STEM пәндерін оқытудың негізі </br>
Project Based Learning как основа преподавания STEM предметов

Бұл іс-шараның негізгі мақсаты – РФММ мұғалімдерін оқыту және олар алған білімдерімен Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларындағы өз әріптестерімен бөлісу және үйрету.

Главной целью мероприятия является обучение учителей РФМШ, которые передадут полученные знания своим коллегам в городах Алматы и Нур-Султан.

23.08.2019

«Теңізшевройл» ЖШС Маңғыстау облысындағы «Қызылсай» аймақтық табиғи саябағына құрал-жабдықтар сыйға тартты
ТОО «Тенгизшевройл» передал в дар оборудование региональному природному парку «Кызылсай» в Мангистауской области

«Теңізшевройл» ЖШС Маңғыстау облысындағы «Қызылсай» аймақтық табиғи саябағына құрал-жабдықтар сыйға тартты</br>
ТОО «Тенгизшевройл» передал в дар оборудование региональному природному парку «Кызылсай» в Мангистауской области

Осы мекеме иелігінде 1,047 млн. га аумақты алып жатқан 7 ерекше қорғалатын табиғи аймақ бар.

Под охраной данного учреждения находится 7 особо охраняемых природных зон, занимающих площадь около 1,047 млн.га.

 

23.08.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ 26 тамызда өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі II форумды өткізеді
АО «КазТрансойл» проведет 26 августа II форум по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды

«ҚазТрансОйл» АҚ 26 тамызда  өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі II форумды өткізеді</br>
АО «КазТрансойл» проведет 26 августа II форум по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды

Форум «КазТрансОйл» АҚ еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының қатысуымен өтеді

Форум пройдет с участием представителей дочерних и совместно-контролируемых организаций АО «КазТрансОйл»

22.08.2019

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-ның 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтың өндірістік және қаржылық нәтижелері
Производственные и финансовые результаты АО «Национальная компания «КазМунайГаз» за первое полугодие 2019 года

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-ның 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтың өндірістік және қаржылық нәтижелері </br> 
Производственные и финансовые результаты АО «Национальная компания «КазМунайГаз» за первое полугодие 2019 года

Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года выросла до 622 млрд тенге (1 641 млн долл. США), увеличившись на 73,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

2019 жылғы бірінші жартыжылдықтағы таза пайда 622 млрд. теңгеге (1 641 млн АҚШ доллары) дейін өсіп, 2018 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 73,0%-ға ұлғайды

21.08.2019

КПО организовала отдых детей в летнем лагере

КПО организовала отдых детей в летнем лагере

В августе при спонсорской поддержке компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 80 школьников получили возможность отдохнуть в Областном центре детско-юношеского туризма и экологии «Евразия».

16.08.2019

«Сарыарқа» газ құбырының 75%-ы тартылды
Построено уже 75% газопровода «Сарыарка»

«Сарыарқа» газ құбырының 75%-ы тартылды<br>
Построено уже 75% газопровода «Сарыарка»

«Сарыарқа» елдің энергетикалық қауіпсіздігі деңгейін арттыруға.

«Сарыарка» должна повысить уровень энергетической безопасности страны.

16.08.2019

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» привлек выгодный синдицированный займ

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» привлек выгодный синдицированный займ

При поддержке АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и АО «НК «КазМунайГаз», совместное предприятие АО «КазТрансГаз» и «Trans-Asia Gas Pipeline Co. Ltd» - ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (ГБШ) подписало Кредитное Соглашение 

14.08.2019

Успех проекта - соблюдение интересов каждого

Успех проекта - соблюдение интересов каждого

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» реализует в Приуралье востребованные социальные проекты, направленные на повышение качества жизни населения региона.

13.08.2019

«KAZAKHSTAN ENERGY WEEK» іс-шаралары
Мероприятия «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK»

«KAZAKHSTAN ENERGY WEEK» іс-шаралары<br>
Мероприятия «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK»

KAZENERGY Әйелдер энергетикалық клубының «Энергетикадағы әйел көшбасшылығының қазіргі заманғы образы» атты IV Форумы
IV Форум Женского энергетического клуба KAZENERGY «Современный образ женского лидерства в энергетике»

13.08.2019

Теңізшевройл деректер мен дәйектер. 2019 жылдың бірінші жартысы бойынша мәлімет
Тенгизшевройл цифры и факты. Итоги первой половины 2019 года

Теңізшевройл деректер мен дәйектер. 2019 жылдың бірінші жартысы бойынша мәлімет
</br>
Тенгизшевройл цифры и факты. Итоги первой половины 2019 года

2019 жылдың бірінші жартысында мұнай өндіру көлемі 14,96 миллион тоннаны (119,4 миллион. баррель) құрады.
В первой половине 2019 года объемы добычи сырой нефти составили 14,96 миллионов тонн (119,4 миллионов баррелей).