Справочник компаний

Пресс-релизы » АО «КазТрансОйл»

28.09.2020

«Өзен-Атырау-Самара» мұнай құбырының учаскелері қайта жаңартудан кейін пайдалануға берілді
Участки нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» введены в эксплуатацию после реконструкции

«Өзен-Атырау-Самара» мұнай құбырының учаскелері қайта жаңартудан кейін пайдалануға берілді</br>Участки нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» введены в эксплуатацию после реконструкции

Атырау мұнай құбыры басқармасына жұмыс сапары барысында «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры Димаш Досанов өндірістік активтерді қайта құру бойынша жоспарлы жұмыстармен танысып.
В ходе рабочей поездки в Атырауское нефтепроводное управление генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов ознакомился с плановыми работами по реконструкции производственных активов.

20.07.2020

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған мұнайдың жүк айналымы 2020 жылдың І жартыжылдығында 22 млрд 163 млн тонна-километрді құрады
Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» составил 22 млрд 163 млн тонно-километров в I полугодии 2020 года

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған мұнайдың жүк айналымы 2020 жылдың І жартыжылдығында 22 млрд 163 млн тонна-километрді құрады <br>Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» составил 22 млрд 163 млн тонно-километров в I полугодии 2020 года

«ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдың І жартыжылдығы бойынша өндірістік қорытындысын жариялады.
АО «КазТрансОйл» подвело производственные итоги за I полугодие 2020 года.

01.06.2020

«ҚазТрансОйл» АҚ алдындағы жылмен салыстырғанда дивиденд төлеуді ұлғайтады
АО «КазТрансОйл» увеличивает выплаты дивидендов по сравнению с предыдущим годом

«ҚазТрансОйл» АҚ алдындағы жылмен салыстырғанда дивиденд төлеуді ұлғайтады</br>АО «КазТрансОйл» увеличивает выплаты дивидендов по сравнению с предыдущим годом

Дивидендтерді төлеу 2020 жылғы 18 маусымда басталады.
Выплаты дивидендов начнутся 18 июня 2020 года.

16.04.2020

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылдың қаңтар-наурыз айларындағы өндірістік қызмет қорытындылары туралы хабарлайды
АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности за 1 квартал 2020 года

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылдың қаңтар-наурыз айларындағы өндірістік қызмет қорытындылары туралы хабарлайды</br> АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности за 1 квартал 2020 года

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральды мұнай құбырлары жүйесі бойынша жеке мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау және ауыстырып құюдың жалпы көлемі 10 млн 510 мың тоннаны құрады (2019 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 535 мың тоннаға аз).
Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 10 млн 510 тыс. тонн (на 535 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 года).

23.12.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары бойындағы транкингтік радиобайланыс желісін DMR сандық стандартына дейін жаңғыртты
АО «КазТрансОйл» модернизировало сеть транкинговой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов до цифрового стандарта DMR

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары бойындағы транкингтік радиобайланыс желісін DMR сандық стандартына дейін жаңғыртты </br>АО «КазТрансОйл» модернизировало сеть транкинговой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов до цифрового стандарта DMR

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары бойындағы қолданыстағы транкингтік радиобайланыс желісін жаңғырту бойынша жұмыстардың негізгі кезеңін аяқтады.

АО «КазТрансОйл» завершило основной этап работы по модернизации существующей сети транкинговой связи вдоль магистральных нефтепроводов.

06.12.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылдың 9 айындағы қаржылық нәтижелер туралы хабарлайды
АО «КазТрансОйл» сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылдың 9 айындағы қаржылық нәтижелер туралы хабарлайды </br>АО «КазТрансОйл» сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша шоғырландырылған түсімі 179 млрд 745 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылдың 9 айындағы ұқсас көрсеткіштен 7,6%-ке жоғары.
Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 179 млрд 745 млн тенге, что на 7,6% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2018 года.

28.11.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ қызмет көрсетілмейтін байланыс тораптарын енгізу арқылы 430 млн. астам теңгені үнемдеді
Свыше 430 млн тенге сэкономило АО «КазТрансОйл» за счет внедрения необслуживаемых узлов связи

«ҚазТрансОйл» АҚ қызмет көрсетілмейтін байланыс тораптарын енгізу арқылы 430 млн. астам теңгені үнемдеді </br>Свыше 430 млн тенге сэкономило АО «КазТрансОйл» за счет внедрения необслуживаемых узлов связи

Қызмет көрсетілмейтін байланыс тораптары (ҚКБТ) – телекоммуникациялық жабдықты орнатуға арналған бөлек ықшам үй-жайлар.

Необслуживаемые узлы связи (НУС) – отдельные компактные помещения, предназначенные для установки телекоммуникационного оборудования.

27.11.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ пен «Транснефть» ЖАҚ жарамсыз мұнай үшін өтемақы төлеу туралы 18 келісімге қол қойды
АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали еще 18 соглашений о выплате компенсации за некондиционную нефть

«ҚазТрансОйл» АҚ пен «Транснефть» ЖАҚ жарамсыз мұнай үшін өтемақы төлеу туралы 18 келісімге қол қойды </br> АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали еще 18 соглашений о выплате компенсации за некондиционную нефть

Қазақстандық мұнай компанияларына өтемақы төлеу туралы келісімдерге қол қою жұмыстары жалғасуда.

Работа по подписанию соглашений о выплате компенсации казахстанским нефтяным компаниям продолжается.

 

11.11.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ пен «Транснефть» ЖАҚ 14 қазақстандық мұнай компанияларына жарамсыз мұнай үшін өтемақы төлеу келісіміне қол қойды
АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть

«ҚазТрансОйл» АҚ пен «Транснефть» ЖАҚ 14 қазақстандық мұнай компанияларына жарамсыз мұнай үшін өтемақы төлеу келісіміне қол қойды </br> АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть

Қалған қазақстандық мұнай компанияларының пайдасына осындай келісімдерді жасау олардың дайын болуына қарай жүзеге асыру жоспарлануда.

Заключение аналогичных соглашений в пользу остальных казахстанских нефтяных компаний планируется осуществить по мере их готовности.

10.07.2019

«ҚазТрансОйл» кәсіпорындарында кәсіби тәжірибеден 270 студент өтуде
270 студентов проходят профессиональную практику на предприятиях «КазТрансОйл»

«ҚазТрансОйл» кәсіпорындарында кәсіби тәжірибеден 270 студент өтуде
</br>
270 студентов проходят профессиональную практику на предприятиях «КазТрансОйл»

Маусым айының басынан бері компанияның 12 өңірінде орналасқан мұнай құбыры басқармаларына 84 студент пен 97 оқушы келді.

С начала июня в нефтепроводные управления компании, расположенные в 12 регионах страны, прибыли 84 студента и 97 учащихся.

28.06.2019

«ҚазТрансОйл» ПКОП-қа мұнайды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етті
«КазТрансОйл» обеспечил безопасную транспортировку нефти на ПКОП

«ҚазТрансОйл» ПКОП-қа мұнайды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етті
</br>
«КазТрансОйл» обеспечил безопасную транспортировку нефти на ПКОП

«ҚазТрансОйл» АҚ Шымкент мұнай құбыры басқармасының мамандары Шымкент МӨЗ-ге мұнай тасымалданатын «Павлодар-Шымкент» магистральдық құбыр учаскесінде жөндеу жұмыстарын жүргізді.

Специалисты Шымкентского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» провели ремонт на участке магистрального трубопровода «Павлодар-Шымкент».

25.06.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ және «Транснефть» ЖАҚ жарамсыз мұнай үшін өтемақы механизмін талқылады
АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» обсудили механизм компенсации за некондиционную нефть

«ҚазТрансОйл» АҚ және «Транснефть» ЖАҚ жарамсыз мұнай үшін өтемақы механизмін талқылады 
</br>
АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» обсудили механизм компенсации за некондиционную нефть

Механизмнің егжей-тегжейін және төлемдер сомасын «Транснефть» ЖАҚ мүдделі тараптарға белгіленген тәртіпте ұсынатын болады.

Детали механизма и сумма выплат будут представлены ПАО «Транснефть» заинтересованым сторонам в установленном порядке. 

20.06.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттігінің кредиттік қорытындысының жарияланғандығы туралы хабарлайды
АО «КазТрансОйл» сообщает о публикации кредитного заключения международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service

«ҚазТрансОйл» АҚ Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттігінің кредиттік қорытындысының жарияланғандығы туралы хабарлайды
<br>
АО «КазТрансОйл» сообщает о публикации кредитного заключения международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service

Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі «ҚазТрансОйл» АҚ бойынша кредиттік қорытындыны жариялады

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало кредитное заключение по АО «КазТрансОйл»

22.04.2019

Атырауда «ҚазТрансОйл» АҚ «Үздік маман» байқауының екінші туры бастау алды
В Атырау стартовал второй тур конкурса «Лучший по профессии» АО «КазТрансОйл»

Атырауда «ҚазТрансОйл» АҚ «Үздік маман» байқауының екінші туры бастау алды
<br>
В Атырау стартовал второй тур конкурса «Лучший по профессии» АО «КазТрансОйл»

Биыл өз мамандығының үздігі атағы үшін ДҚБ 1 турының 75 жеңімпазы сынға түседі.

В этом году за звание лучшего в своем деле будут соревноваться 75 победителей 1 тура ЛПП ОСП.

17.04.2019

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған мұнайдың жүк айналымы 2019 жылдың 1 тоқсанында 11,3 млрд тонн/км құрады
Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» в 1 квартале 2019 года составил 11,3 млрд тонн/км

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған мұнайдың жүк айналымы 2019 жылдың 1 тоқсанында 11,3 млрд тонн/км құрады
<br>
Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» в 1 квартале 2019 года составил 11,3 млрд тонн/км

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылдың 1 тоқсанына өндірістік қортындысын жариялады.

АО «КазТрансОйл» подвело производственные итоги за 1 квартал 2019 года.

07.03.2019

ҚазТрансОйлдың ханымдарға арнаған ерекше сыйы
Необычные подарки вручили сотрудницам АО «КазТрансОйл»

ҚазТрансОйлдың ханымдарға арнаған ерекше сыйы
<br>
Необычные подарки вручили сотрудницам АО «КазТрансОйл»

Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында «ҚазТрансОйл» АҚ әріптес ханымдарға ерекше сыйлық жасады.

Необычные подарки преподнесли сотрудницам компании «КазТрансОйл» в канун Международного женского дня.